Protipožární systémy

FRIPOS již více než 20 let poskytuje svým zákazníkům profesionální řešení při výběru, návrhu a montáži vysoce kvalitních a funkčních požárních uzávěrů, včetně všech potřebných certifikátů, a to rychle a za férové ceny.

V rámci našich služeb jsme schopni Vám zabezpečit pravidelné kontroly uzávěrů a to na základě smluvního vztahu nebo jednorázovými servisními zásahy. 

Protipožární vrata tvoří samostatnou kapitolu vratových systémů. Jejich křídlo, nebo křídla mohou být posuvná nebo otočná. Ovládat je lze ručně, nebo pomocí elektrického pohonu. Při požáru se automaticky zavírají a mají další specifika, která vyplývají z požadavků požární zprávy objektu a z platných norem. 

Protipožární posuvná vrata

Požární posuvná vrata jsou nejrozšířenějším a cenově nejpříznivějším druhem požárních uzávěrů. Pro svoji jednoduchost a provozní spolehlivost jsou velice často užívány a to jak v průmyslových objektech, tak ve veřejných budovách. Jejich nejjednodušší variantou je provedení bez motoru, kde vrata jsou držena v otevřené poloze magnetem a zavřou se pouze v případě požárního poplachu a jinak neslouží k běžnému zavírání a oddělování dvou prostorů. 

Dle prostorových možností v objektu lze použít posuvná vrata jednokřídlá, dvoukřídlá a teleskopická.

Protipožární výsuvná vrata

Požární výsuvná vrata se používají v místech, kde není možné, z prostorových důvodů, použít vrata posuvná. Toto řešení je technicky složitější a tudíž i cenově náročnější. Vyznačují se prostorovou nenáročností po stranách požárního uzávěru a svojí spolehlivostí. 

Jejich nejjednodušší variantou je provedení bez motoru, kde vrata jsou držena v otevřené poloze magnetem a zavřou se pouze v případě požárního poplachu a jinak neslouží k běžnému zavírání a oddělování dvou prostorů.

Protipožární rolovací vrata

Protipožární rolovací vrata jsou vždy vybavena elektrickým motorem a slouží jak k požárnímu tak i fyzickému oddělení dvou prostorů s malou četností průjezdů. 

Vzhledem ke kombinaci těchto dvou funkcí a přijatelnou cenou jsou tyto požární rolovací vrata velice často používána hlavně v průmyslových objektech.

Protipožární sekční vrata

Sekční požární vrata jsou používána, vzhledem k vyšší ceně, pouze v situacích, kde nelze použít jiný druh požárních vrat. Sekční požární vrata jsou vždy vybavena elektrickým motorem a slouží jak k požárnímu tak i fyzickému oddělení dvou prostorů s malou četností průjezdů. 

Požární odolnost EW15 až EW90, EI15 až EI90
Klasifikace požární odolnosti provedena dle NORMY ČSN EN 13501 – 2 v aktuálním znění.

Protipožární textilní požární uzávěr

Textilní požární uzávěry jsou stále žádanějším požárním uzávěrem v moderních budovách ale i v rekonstruovaných objektech zejména pro svou prostorovou nenáročnost a příznivou cenu.

Textilní požární uzávěry nejsou konstruovány pro fyzické oddělení prostor, ale pro zabezpečení otvorů a prostupů stavebními konstrukcemi z hlediska požární ochrany ve všech běžných požárních odolnostech.

Bezplatná konzultace vašeho projektu

Kontaktujte nás na telefonu +420 777 873 755 nebo nám pošlete váš kontakt. Pozvěte na místo instalace. Navrhneme efektivní řešení a zpracujeme nabídku. To vše zcela nezávazně, rychle a ZDARMA.